Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang iyong pipiliin?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang paborito mong kulay?

Ano ang palagi mong iniinom?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang pipiliin mo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang paborito mong pagkain?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?