Test Your Bond

Test Your Bond


Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Sing endi restoran senenganmu?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Rasa senenganmu yaiku?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa panganan senenganmu?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Film apa sing mbok senengi?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Apa sing mbok wedeni?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa sing bakal mbok pilih?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?