TRUE or FALSE

Ipadala ang alin mang mga katanungan, mga ideya o mga mungkahiLeaderboard will update in 5 mins