2021 Friendship Dare


Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Meron ka bang Android o iPhone?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Takot ka ba sa mga Aso?