Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả


Bạn thích sống như thế nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?